Mentzen

Grupa kapitałowa Mentzen

Relacje inwestorskie

Miejsce przyszłych wielkich firm.

Menu

Kreatywny  Zarząd  wyznaczający kierunki rozwoju

Sławomir  Mentzen 

Prezes Zarządu

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Obronił również licencjat z fizyki teoretycznej. W 2015 na UMK w Toruniu uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2017 uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Jest założycielem i pomysłodawcą dla działalności Grupy Kapitałowej Mentzen, od początku jej istnienia. Działalność w zakresie doradztwa podatkowego rozpoczął w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która ewoluowała i została wniesiona w formie aportu do spółki komandytowo – akcyjnej. Prowadzi aktywną działalność w social mediach. Od 2022 jest prezesem partii Nowa Nadzieja, a od 2023 współprzewodniczącym rady liderów federacyjnego ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. 

Marta  Stempniewska 

Wiceprezes Zarządu

Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2019 roku. Pełniła funkcję menedżera, a następnie dyrektora operacyjnego. Była odpowiedzialna za wdrożenie kluczowego produktu Kancelarii – subskrypcji Mentzen+, a także za marketing i media społecznościowe Kancelarii. Tworzyła i utrzymuje kulturę organizacyjną, nadzorując niemal wszystkie procesy i działy w firmie.   

Kamil  Wielewicki 

Wiceprezes Zarządu

Doradca podatkowy i radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ​ Z Kancelarią współpracuje od 2021 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, dobierając dla przedsiębiorców rozwiązania optymalne pod względem zarówno prawnym, jak i podatkowym. Ma doświadczenie w przekształceniach i łączeniach spółek, aportach przedsiębiorstw oraz w bieżącej obsłudze korporacyjnej. Zajmuje się także szkoleniem pracowników w zakresie optymalizacji podatkowej, prawa spółek oraz obsługą prawną spółek Grupy.​ 

Kreatywny  Zarząd  wyznaczający kierunki rozwoju

Sławomir  Mentzen 

Prezes Zarządu

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Obronił również licencjat z fizyki teoretycznej. W 2015 na UMK w Toruniu uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2017 uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Jest założycielem i pomysłodawcą dla działalności Grupy Kapitałowej Mentzen, od początku jej istnienia. Działalność w zakresie doradztwa podatkowego rozpoczął w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która ewoluowała i została wniesiona w formie aportu do spółki komandytowo – akcyjnej. Prowadzi aktywną działalność w social mediach. Od 2022 jest prezesem partii Nowa Nadzieja, a od 2023 współprzewodniczącym rady liderów federacyjnego ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. 

Marta  Stempniewska 

Wiceprezes Zarządu

Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2019 roku. Pełniła funkcję menedżera, a następnie dyrektora operacyjnego. Była odpowiedzialna za wdrożenie kluczowego produktu Kancelarii – subskrypcji Mentzen+, a także za marketing i media społecznościowe Kancelarii. Tworzyła i utrzymuje kulturę organizacyjną, nadzorując niemal wszystkie procesy i działy w firmie.   

Kamil  Wielewicki 

Wiceprezes Zarządu

Doradca podatkowy i radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ​ Z Kancelarią współpracuje od 2021 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, dobierając dla przedsiębiorców rozwiązania optymalne pod względem zarówno prawnym, jak i podatkowym. Ma doświadczenie w przekształceniach i łączeniach spółek, aportach przedsiębiorstw oraz w bieżącej obsłudze korporacyjnej. Zajmuje się także szkoleniem pracowników w zakresie optymalizacji podatkowej, prawa spółek oraz obsługą prawną spółek Grupy.​ 

Rada  Nadzorcza 

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

2011 – 2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierunek: prawo 

2018 – 2021 Aplikacja radcowska Okręgowa Izba Radców Prawnych Toruń 

2022 Wpis na listę radców prawnych (TR-1462) 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – 2021 Asystent Doradcy Podatkowego – Kancelaria Prawno-Podatkowa HOFMAN & SYN Toruń 

2018 – 2021 Aplikant Radcowski – Kancelaria Prawnicza Andrzej Grabowski Toruń 

2021 – 2022 Radca Prawny – Kancelaria Prawno-Podatkowa HOFMAN & SYN Toruń 

2022 – obecnie Radca Prawny – Kancelaria Mentzen sp. z o.o. Toruń 

2023 – obecnie Menedżer Działu Prawnego – Kancelaria Mentzen sp. z o.o. Toruń 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazana osoba w ostatnich 3 latach nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

2009 – 2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – kierunek: prawo -studia stacjonarne, jednolite magisterskie 

2015 – 2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej 

2016 – 2017 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych 

2018 – 2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu – aplikacja radcowska  

2021 wpis na listę radców prawnych – Okręgowa Izba Radców Prawnych Toruń Tr 1427 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2016 – 2018 Starszy specjalista w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Wydział Kadr 

2018 – 2020 Wiśniewska i Wolny Kancelaria Radców Prawnych S.C. – aplikantka radcowska 

2020 – 2021 TPF Sp. z o.o. – specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami w Dziale Prawnym 

2021 – 2022 Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka partnerska radców prawnych – radca prawny 

2020 – obecnie Stachowiak Kancelaria Adwokacka – Adwokat Marta Chociniec – Stachowiak –współpraca zdalna 

2022 – obecnie Kancelaria Mentzen Sp. z o.o. – radca prawny 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

Wskazana osoba w ostatnich 3 latach nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

1996 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskując tytuł magistra Ekonomii.  

2003 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz ukończył National Louis University uzyskując tytuł Master of Business Administration. 

Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych, licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz międzynarodowe certyfikaty CFA i CIIA.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

2011 – obecnie Wspólnik – 21 Concordia sp. z o.o.  

2020 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – 21 Concordia sp. z o.o.  

2011 – 2020 Członek Zarządu – 21 Concordia sp. z o.o.  

2018 – obecnie Wspólnik – ASI Scanderia Venture sp. z o.o. sp. k.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Booste S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Corporate Broking sp. z o.o. 

2009 – obecnie Wspólnik – Cracovia Invest sp. z o.o. sp. k. w likwidacji  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digital Gateways sp. z o.o.  

2018 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digitree Group S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elevato S.A.  

2023 – obecnie Wspólnik Forigi sp. z o.o.  

2023 – obecnie Rady Nadzorczej – HH24 sp. z o.o.  

2022 – 2022 Wspólnik – HH24 sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Immersion Games S.A. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – INC S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Inner Value sp. z o.o.  

2022 – 2023 Członek Rady Nadzorczej – Inno-Gene S.A.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – IPOS S.A.  

2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej – Medical Inventi S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – MLAW sp. z o.o. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – M.W. Trade S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – Myclinic sp. z o.o. 

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Proacta S.A.  

2019 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – R2G Polska sp. z o.o.  

2018 – 2024 Członek Rady Nadzorczej – Reesco sp. z o.o.  

2017 – 2021 Wspólnik – Scanderia Venture sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Signius S.A.  

2023 – 2024 Prezes Zarządu – SR Real Estate sp. z o.o.  

2022 – 2023 Prezes Zarządu – The Heart Capital sp. z o.o.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Thunder Shake S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Travel Manager sp. z o.o.  

2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Verdiso S.A.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – INC S.A. (Autoryzowany Doradca Emitenta) 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

  

2011 – obecnie Wspólnik – 21 Concordia sp. z o.o.  

2020 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – 21 Concordia sp. z o.o.  

2011 – 2020 Członek Zarządu – 21 Concordia sp. z o.o.  

2018 – obecnie Wspólnik – ASI Scanderia Venture sp. z o.o. sp. k.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Booste S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Corporate Broking sp. z o.o. 

2009 – obecnie Wspólnik – Cracovia Invest sp. z o.o. sp. k. w likwidacji  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digital Gateways sp. z o.o.  

2018 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digitree Group S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elevato S.A.  

2023 – obecnie Wspólnik Forigi sp. z o.o.  

2023 – obecnie Rady Nadzorczej – HH24 sp. z o.o.  

2022 – 2022 Wspólnik – HH24 sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Immersion Games S.A. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – INC S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Inner Value sp. z o.o.  

2022 – 2023 Członek Rady Nadzorczej – Inno-Gene S.A.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – IPOS S.A.  

2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej – Medical Inventi S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – MLAW sp. z o.o. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – M.W. Trade S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – Myclinic sp. z o.o. 

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Proacta S.A.  

2019 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – R2G Polska sp. z o.o.  

2018 – 2024 Członek Rady Nadzorczej – Reesco sp. z o.o.  

2017 – 2021 Wspólnik – Scanderia Venture sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Signius S.A.  

2023 – 2024 Prezes Zarządu – SR Real Estate sp. z o.o.  

2022 – 2023 Prezes Zarządu – The Heart Capital sp. z o.o.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Thunder Shake S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Travel Manager sp. z o.o.  

2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Verdiso S.A.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

1987 – 1993  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Kierunek: Ekonomika i Organizacja Handlu Zagraniczmego 

2003 Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Katedra Finansów Międzynarodowych 

2012 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Międzynarodowych 

  

 

Doświadczenie zawodowe: 

1993 – 1993                      Centralne Biuro Maklerskie, Asystent Maklera Papierów Wartościowych, Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 

1993 – 1995                      Asystent Maklera Papierów Wartościowych, Makler Papierów Wartościowych, Bank Rozwoju Eksportu S.A. 

1995 – 1996                      Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałowego, Dom Maklerski POLINWEST S.A., Dyrektor Biura Maklerskiego, Dyrektor Działu Rynku Wtórnego 

1995 – obecnie INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A., Inwest Consulting S.A.): 

 

1996 – 2000 Dyrektor Inwestycyjny, 

2000 – 2008 Wiceprezes Zarządu 

2008 – obecnie Prezes Zarządu 

1997 – obecnie działalność naukowo – dydaktyczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (dawniej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

1997 – 2003 Asystent w Katedrze Handlu Międzynarodowego 

2003 – 2006 Adiunkt w Katedrze Handlu Międzynarodowego 

2006 – 2013 Adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych 

2013 – obecnie Profesor w Katedrze Finansów Międzynarodowych 

2014 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

2015 – obecnie Prezes Zarządu, Dom Maklerski INC S.A. 

2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

2018 – obecnie Prezes Zarządu, Carpathia Capital ASI S.A. 

2018 – 2021 – Prezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

2021 – obecnie Wiceprezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

  

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

 

2008 – obecnie Prezes Zarządu – INC S.A. (Autoryzowany Doradca Emitenta). Akcjonariusz posiadający 3.358.064 (22,32%) akcji i 4.858.065 głosów na WZA (29,37%) 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 

1995 – obecnie INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A., Inwest Consulting S.A.): 

1996 – 2000 Dyrektor Inwestycyjny, 

2000 – 2008 Wiceprezes Zarządu 

2008 – obecnie Prezes Zarządu 

1995 – obecnie, działalność gospodarcza pod nazwą Paweł Śliwiński, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych 

2013 – obecnie Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego 

2014 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

2015 – obecnie Prezes Zarządu, Dom Maklerski INC S.A. 

2015 – obecnie Wspólnik, Concertyonline sp. z o.o 

2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

2016 – 2022 – Prezes Zarządu, INC East&West sp. z o.o. w likwidacji 

2016 – obecnie Wspólnik, EastWest sp. z o.o. 

2018 – obecnie Prezes Zarządu, Carpathia Capital ASI S.A. 

2018 – 2021 – Prezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

2021 – obecnie Wiceprezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej, Crowdconnect.pl sp. z o.o. 

  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

 

2016 – 2022 Prezes Zarządu, INC East&West sp. z o.o. w likwidacji 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo. 

  

Doświadczenie zawodowe: 

1999 – 2001                     Redaktor „Najwyższy Czas!” 

2005 – 2008               dyrektor Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki 

2009 – 2011                     Wiceprezesem Zarządu, Bio Alians Red sp. z o.o. 

2009 – 2011                     Członek Zarządu, Biogaz Hieronimowo sp. z o.o. 

2009 – 2013                     Wspólnik, Biogaz Hieronimowo sp. z o.o. 

2009 – 2011                      Wspólnik, AD libertatem renovationes sp. z o.o. 

2009 – 2010                     Wiceprezes Zarządu, AD libertatem renovationes sp. z o.o. 

2009 – 2010                     Wiceprezes Zarządu, Badania Rozwój Inwestycje sp. z o.o. 

2010                                  Prezes Zarządu, Barin Polska sp. z o.o. 

2010 -2011                       Wspólnik i Prezes Zarządu, BG Inwestycje sp. z o.o. 

2015 – 2018                     Członek Organu Nadzoru, Elektra S.A. 

2020 – obecnie              Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. 

2020 – 2021                     Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. s.k. 

2022 – 2023                     Wspólnik Reprezentujący, FiveRand Krzymowski s.k.a. 

2016 – obecnie                Członek Organu Nadzoru, Magna Polonia S.A. 

 

Działalność polityczna: 

do 2000 Rzecznik partii Unii Polityki Realnej 

2003 – 2005 Prezes Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska 

2009 – 2011 Fundator i prezes Fundacji Republikańskiej 

2011 – 2013 Poseł na Sejm VII kadencji 

2013 – 2014 Założyciel i prezes stowarzyszenia „Republikanie” 

2014 – 2015 Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy 

2015 Współzałożyciel i wiceprezes partii pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja 

2017 Ogłoszenie zakończenia aktywności w partii KORWiN i wycofanie się z życia politycznego 

2023 – obecnie Poseł na Sejm X kadencji 

2023 – obecnie Fundacja Dobry Rząd 

2024 – obecnie Wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 

2020 – obecnie                  Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. 

2020 – 2021                     Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. s.k. 

2022 – 2023                     Wspólnik Reprezentujący, FiveRand Krzymowski s.k.a. 

2016 – obecnie Członek Organu Nadzoru, Magna Polonia S.A. 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Rada  Nadzorcza 

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

2011 – 2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierunek: prawo 

2018 – 2021 Aplikacja radcowska Okręgowa Izba Radców Prawnych Toruń 

2022 Wpis na listę radców prawnych (TR-1462) 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2017 – 2021 Asystent Doradcy Podatkowego – Kancelaria Prawno-Podatkowa HOFMAN & SYN Toruń 

2018 – 2021 Aplikant Radcowski – Kancelaria Prawnicza Andrzej Grabowski Toruń 

2021 – 2022 Radca Prawny – Kancelaria Prawno-Podatkowa HOFMAN & SYN Toruń 

2022 – obecnie Radca Prawny – Kancelaria Mentzen sp. z o.o. Toruń 

2023 – obecnie Menedżer Działu Prawnego – Kancelaria Mentzen sp. z o.o. Toruń 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazana osoba w ostatnich 3 latach nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

2009 – 2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – kierunek: prawo -studia stacjonarne, jednolite magisterskie 

2015 – 2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej 

2016 – 2017 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych 

2018 – 2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu – aplikacja radcowska  

2021 wpis na listę radców prawnych – Okręgowa Izba Radców Prawnych Toruń Tr 1427 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2016 – 2018 Starszy specjalista w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – Wydział Kadr 

2018 – 2020 Wiśniewska i Wolny Kancelaria Radców Prawnych S.C. – aplikantka radcowska 

2020 – 2021 TPF Sp. z o.o. – specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami w Dziale Prawnym 

2021 – 2022 Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka partnerska radców prawnych – radca prawny 

2020 – obecnie Stachowiak Kancelaria Adwokacka – Adwokat Marta Chociniec – Stachowiak –współpraca zdalna 

2022 – obecnie Kancelaria Mentzen Sp. z o.o. – radca prawny 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

Wskazana osoba w ostatnich 3 latach nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

1996 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskując tytuł magistra Ekonomii.  

2003 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz ukończył National Louis University uzyskując tytuł Master of Business Administration. 

Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych, licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz międzynarodowe certyfikaty CFA i CIIA.  

 

Doświadczenie zawodowe: 

2011 – obecnie Wspólnik – 21 Concordia sp. z o.o.  

2020 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – 21 Concordia sp. z o.o.  

2011 – 2020 Członek Zarządu – 21 Concordia sp. z o.o.  

2018 – obecnie Wspólnik – ASI Scanderia Venture sp. z o.o. sp. k.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Booste S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Corporate Broking sp. z o.o. 

2009 – obecnie Wspólnik – Cracovia Invest sp. z o.o. sp. k. w likwidacji  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digital Gateways sp. z o.o.  

2018 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digitree Group S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elevato S.A.  

2023 – obecnie Wspólnik Forigi sp. z o.o.  

2023 – obecnie Rady Nadzorczej – HH24 sp. z o.o.  

2022 – 2022 Wspólnik – HH24 sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Immersion Games S.A. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – INC S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Inner Value sp. z o.o.  

2022 – 2023 Członek Rady Nadzorczej – Inno-Gene S.A.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – IPOS S.A.  

2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej – Medical Inventi S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – MLAW sp. z o.o. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – M.W. Trade S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – Myclinic sp. z o.o. 

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Proacta S.A.  

2019 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – R2G Polska sp. z o.o.  

2018 – 2024 Członek Rady Nadzorczej – Reesco sp. z o.o.  

2017 – 2021 Wspólnik – Scanderia Venture sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Signius S.A.  

2023 – 2024 Prezes Zarządu – SR Real Estate sp. z o.o.  

2022 – 2023 Prezes Zarządu – The Heart Capital sp. z o.o.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Thunder Shake S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Travel Manager sp. z o.o.  

2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Verdiso S.A.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – INC S.A. (Autoryzowany Doradca Emitenta) 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

  

2011 – obecnie Wspólnik – 21 Concordia sp. z o.o.  

2020 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – 21 Concordia sp. z o.o.  

2011 – 2020 Członek Zarządu – 21 Concordia sp. z o.o.  

2018 – obecnie Wspólnik – ASI Scanderia Venture sp. z o.o. sp. k.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Booste S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Corporate Broking sp. z o.o. 

2009 – obecnie Wspólnik – Cracovia Invest sp. z o.o. sp. k. w likwidacji  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digital Gateways sp. z o.o.  

2018 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Digitree Group S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elevato S.A.  

2023 – obecnie Wspólnik Forigi sp. z o.o.  

2023 – obecnie Rady Nadzorczej – HH24 sp. z o.o.  

2022 – 2022 Wspólnik – HH24 sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Immersion Games S.A. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – INC S.A.  

2022 – obecnie Wspólnik – Inner Value sp. z o.o.  

2022 – 2023 Członek Rady Nadzorczej – Inno-Gene S.A.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – IPOS S.A.  

2021 – 2022 Członek Rady Nadzorczej – Medical Inventi S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – MLAW sp. z o.o. 

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – M.W. Trade S.A.  

2019 – obecnie Wspólnik – Myclinic sp. z o.o. 

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Proacta S.A.  

2019 – 2021 Członek Rady Nadzorczej – R2G Polska sp. z o.o.  

2018 – 2024 Członek Rady Nadzorczej – Reesco sp. z o.o.  

2017 – 2021 Wspólnik – Scanderia Venture sp. z o.o.  

2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Signius S.A.  

2023 – 2024 Prezes Zarządu – SR Real Estate sp. z o.o.  

2022 – 2023 Prezes Zarządu – The Heart Capital sp. z o.o.  

2022 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Thunder Shake S.A.  

2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Travel Manager sp. z o.o.  

2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Verdiso S.A.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

1987 – 1993  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Kierunek: Ekonomika i Organizacja Handlu Zagraniczmego 

2003 Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Katedra Finansów Międzynarodowych 

2012 Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Międzynarodowych 

  

 

Doświadczenie zawodowe: 

1993 – 1993                      Centralne Biuro Maklerskie, Asystent Maklera Papierów Wartościowych, Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 

1993 – 1995                      Asystent Maklera Papierów Wartościowych, Makler Papierów Wartościowych, Bank Rozwoju Eksportu S.A. 

1995 – 1996                      Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałowego, Dom Maklerski POLINWEST S.A., Dyrektor Biura Maklerskiego, Dyrektor Działu Rynku Wtórnego 

1995 – obecnie INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A., Inwest Consulting S.A.): 

 

1996 – 2000 Dyrektor Inwestycyjny, 

2000 – 2008 Wiceprezes Zarządu 

2008 – obecnie Prezes Zarządu 

1997 – obecnie działalność naukowo – dydaktyczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (dawniej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

1997 – 2003 Asystent w Katedrze Handlu Międzynarodowego 

2003 – 2006 Adiunkt w Katedrze Handlu Międzynarodowego 

2006 – 2013 Adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych 

2013 – obecnie Profesor w Katedrze Finansów Międzynarodowych 

2014 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

2015 – obecnie Prezes Zarządu, Dom Maklerski INC S.A. 

2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

2018 – obecnie Prezes Zarządu, Carpathia Capital ASI S.A. 

2018 – 2021 – Prezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

2021 – obecnie Wiceprezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

  

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta 

 

2008 – obecnie Prezes Zarządu – INC S.A. (Autoryzowany Doradca Emitenta). Akcjonariusz posiadający 3.358.064 (22,32%) akcji i 4.858.065 głosów na WZA (29,37%) 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 

1995 – obecnie INC S.A. (dawniej INVESTcon GROUP S.A., Inwest Consulting S.A.): 

1996 – 2000 Dyrektor Inwestycyjny, 

2000 – 2008 Wiceprezes Zarządu 

2008 – obecnie Prezes Zarządu 

1995 – obecnie, działalność gospodarcza pod nazwą Paweł Śliwiński, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych 

2013 – obecnie Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego 

2014 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

2015 – obecnie Prezes Zarządu, Dom Maklerski INC S.A. 

2015 – obecnie Wspólnik, Concertyonline sp. z o.o 

2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

2016 – 2022 – Prezes Zarządu, INC East&West sp. z o.o. w likwidacji 

2016 – obecnie Wspólnik, EastWest sp. z o.o. 

2018 – obecnie Prezes Zarządu, Carpathia Capital ASI S.A. 

2018 – 2021 – Prezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

2021 – obecnie Wiceprezes Zarządu, INC Private Equity ASI S.A. 

2021 – obecnie Członek Rady Nadzorczej, Crowdconnect.pl sp. z o.o. 

  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

 

2016 – 2022 Prezes Zarządu, INC East&West sp. z o.o. w likwidacji 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: grudzień 2028 r. 

 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo. 

  

Doświadczenie zawodowe: 

1999 – 2001                     Redaktor „Najwyższy Czas!” 

2005 – 2008               dyrektor Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki 

2009 – 2011                     Wiceprezesem Zarządu, Bio Alians Red sp. z o.o. 

2009 – 2011                     Członek Zarządu, Biogaz Hieronimowo sp. z o.o. 

2009 – 2013                     Wspólnik, Biogaz Hieronimowo sp. z o.o. 

2009 – 2011                      Wspólnik, AD libertatem renovationes sp. z o.o. 

2009 – 2010                     Wiceprezes Zarządu, AD libertatem renovationes sp. z o.o. 

2009 – 2010                     Wiceprezes Zarządu, Badania Rozwój Inwestycje sp. z o.o. 

2010                                  Prezes Zarządu, Barin Polska sp. z o.o. 

2010 -2011                       Wspólnik i Prezes Zarządu, BG Inwestycje sp. z o.o. 

2015 – 2018                     Członek Organu Nadzoru, Elektra S.A. 

2020 – obecnie              Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. 

2020 – 2021                     Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. s.k. 

2022 – 2023                     Wspólnik Reprezentujący, FiveRand Krzymowski s.k.a. 

2016 – obecnie                Członek Organu Nadzoru, Magna Polonia S.A. 

 

Działalność polityczna: 

do 2000 Rzecznik partii Unii Polityki Realnej 

2003 – 2005 Prezes Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska 

2009 – 2011 Fundator i prezes Fundacji Republikańskiej 

2011 – 2013 Poseł na Sejm VII kadencji 

2013 – 2014 Założyciel i prezes stowarzyszenia „Republikanie” 

2014 – 2015 Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy 

2015 Współzałożyciel i wiceprezes partii pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja 

2017 Ogłoszenie zakończenia aktywności w partii KORWiN i wycofanie się z życia politycznego 

2023 – obecnie Poseł na Sejm X kadencji 

2023 – obecnie Fundacja Dobry Rząd 

2024 – obecnie Wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem 

 

2020 – obecnie                  Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. 

2020 – 2021                     Wspólnik, Five Rand sp. z o.o. s.k. 

2022 – 2023                     Wspólnik Reprezentujący, FiveRand Krzymowski s.k.a. 

2016 – obecnie Członek Organu Nadzoru, Magna Polonia S.A. 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

Członek Rady Nadzorczej

 Mentzen S.A. 

KRS 0001008036 
NIP 5273032556 

 

Amicus Business Park  
Grudziądzka 110-114/101  
87-100 Toruń 

 

Kontakt dla mediów: 
[email protected]