Mentzen

Grupa kapitałowa Mentzen

Relacje inwestorskie

Miejsce przyszłych wielkich firm.

Menu

Model  biznesowy 

Grupa Mentzen świadczy swoje usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca 2023 roku działalność operacyjna była prowadzona przez Kancelarią Mentzen sp. z o.o. (wcześniej S.K.A.). Organizacja działalności operacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej rozpoczęła się w 2024 roku.

 

Ścieżki nawiązywania relacji z klientami są różne. Grupa udostępnia możliwość bezkontaktowego nawiązania współpracy poprzez samodzielny wybór usługi i dokonanie płatności na stronie internetowej. Klienci mogą wykorzystać również tradycyjne formy kontaktu, w tym wizytę w siedzibie, kontakt mailowy czy telefoniczny.

 

Charakter współpracy z odbiorcami może przybrać charakter abonamentowy lub projektowy.

 

Grupa prowadzi działalność marketingową w celu zapewnienia jak największej rozpoznawalności marki, głównie poprzez prowadzenie profili na portalach społecznościowych, tj.: Facebook (66 tys. obserwujących), Instagram (22,3 tys. obserwujących), czy TikTok (77,7 tys. obserwujących) (według danych na kwiecień 2024 roku). Przygotowywane są również reklamy internetowe.

 

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym rozpoznawalność Grupy jest osoba Prezesa Zarządu –Sławomira Mentzena będącego osobą publiczną, która aktywnie wykorzystuje media społecznościowe do komunikacji oraz posiada znaczące zasięgi i wielu obserwujących. Według wiedzy Grupy żaden inny doradca podatkowy nie generuje zbliżonych zasięgów w Internecie.

 

W przeszłości nie prowadzono działań zmierzających do aktywnego pozyskiwania klientów. W strukturach zespołu nie ma działu sprzedażowego. Klienci sami inicjują kontakt ze spółkami Grupy (głównie za pośrednictwem strony internetowej), przeważnie dzięki pozyskaniu informacji o jej działalności z profili w mediach społecznościowych, od innych klientów, a także z reklam w Internecie.

Komplementarne usługi
dla małych i średnich przedsiębiorstw

(w 2023 roku)

60%

Doradztwo podatkowe

35%

Księgowość

5%

Usługi prawne

Strategia  rozwoju 

Grupa Mentzen S.A. zamierza dalej rozwijać się w obrębie obecnie prowadzonej działalności i poszerzać swoją ofertę o kolejne usługi z nastawieniem na usługi subskrypcyjne generujące powtarzalny przychód. Obok produktów Mentzen+, Mentzen+ IT oraz Mentzen Prime, Grupa zamierza rozbudowywać ofertę i świadczyć kolejne usługi wspierające rozwój działalności gospodarczych klientów.

 

Grupa nie wyklucza rozszerzenia swojej oferty usług o doradztwo biznesowe, marketingowe, pośrednictwo finansowe i pozyskiwanie dotacji. Dodatkowo, zaplanowane zostały działania rozbudowujące usługi o szkolenia i webinaria, które będą stanowić wartość dodaną do obecnej oferty.

Do głównych założeń rozwoju Grupy należą:

Zwiększenie udziału przychodów powtarzalnych poprzez nawiązywanie ścisłej i trwającej wiele lat relacji z klientami

Rozwój zespołu i zasobów tak, aby wygenerować zdolność do obsługi coraz większej liczby zarówno małych jak i dużych podmiotów

Kontynuowanie strategii szybkiego reagowania na zmiany w prawie podatkowym i dostosowanie do nich oferty uzupełnionej o nowe uniwersalne produkty

Dalszy rozwój oferty o usługi komplementarne, zapewniające synergię dla klienta.

 Mentzen S.A. 

KRS 0001008036 
NIP 5273032556 

 

Amicus Business Park  
Grudziądzka 110-114/101  
87-100 Toruń 

 

Kontakt dla mediów: 
[email protected]