Mentzen

Grupa kapitałowa Mentzen

Relacje inwestorskie

Miejsce przyszłych wielkich firm.

Menu

Informacje o  Grupie 

Grupa Kapitałowa Mentzen S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz usług księgowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność Grupy polega na oferowaniu profesjonalnych usług doradczych (podatki-prawo-księgowość) w oparciu o model subskrypcyjny, elastyczny i przewidywalny dla klienta.

Strukturę przychodów Grupy tworzą przychody uzyskiwane z usług o stałym charakterze (przychody ze sprzedaży usług abonamentowych subskrypcyjnych oraz kontraktowych) oraz o charakterze projektowym.

Struktura  Grupy 

Mentzen S.A. – jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej. 

Informacje o  Grupie 

Grupa Kapitałowa Mentzen S.A. prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz usług księgowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność Grupy polega na oferowaniu profesjonalnych usług doradczych (podatki-prawo-księgowość) w oparciu o model subskrypcyjny, elastyczny i przewidywalny dla klienta.

Strukturę przychodów Grupy tworzą przychody uzyskiwane z usług o stałym charakterze (przychody ze sprzedaży usług abonamentowych subskrypcyjnych oraz kontraktowych) oraz o charakterze projektowym.

Struktura  Grupy 

Mentzen S.A. – jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej. 

Model  biznesowy 

Grupa Mentzen świadczy swoje usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca 2023 roku działalność operacyjna była prowadzona przez Kancelarią Mentzen sp. z o.o. (wcześniej S.K.A.). Organizacja działalności operacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej rozpoczęła się w 2024 roku.

 

Ścieżki nawiązywania relacji z klientami są różne. Grupa udostępnia możliwość bezkontaktowego nawiązania współpracy poprzez samodzielny wybór usługi i dokonanie płatności na stronie internetowej. Klienci mogą wykorzystać również tradycyjne formy kontaktu, w tym wizytę w siedzibie, kontakt mailowy czy telefoniczny.

 

Charakter współpracy z odbiorcami może przybrać charakter abonamentowy lub projektowy.

 

Grupa prowadzi działalność marketingową w celu zapewnienia jak największej rozpoznawalności marki, głównie poprzez prowadzenie profili na portalach społecznościowych, tj.: Facebook (66 tys. obserwujących), Instagram (22,3 tys. obserwujących), czy TikTok (77,7 tys. obserwujących) (według danych na kwiecień 2024 roku). Przygotowywane są również reklamy internetowe.

 

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym rozpoznawalność Grupy jest osoba Prezesa Zarządu –Sławomira Mentzena będącego osobą publiczną, która aktywnie wykorzystuje media społecznościowe do komunikacji oraz posiada znaczące zasięgi i wielu obserwujących. Według wiedzy Grupy żaden inny doradca podatkowy nie generuje zbliżonych zasięgów w Internecie.

 

W przeszłości nie prowadzono działań zmierzających do aktywnego pozyskiwania klientów. W strukturach zespołu nie ma działu sprzedażowego. Klienci sami inicjują kontakt ze spółkami Grupy (głównie za pośrednictwem strony internetowej), przeważnie dzięki pozyskaniu informacji o jej działalności z profili w mediach społecznościowych, od innych klientów, a także z reklam w Internecie.

Komplementarne usługi
dla małych i średnich przedsiębiorstw

(w 2023 roku)

60%

Doradztwo podatkowe

35%

Księgowość

5%

Usługi prawne

Usługi  grupy 

Grupa umożliwia swoim klientom wybór jednego lub kilku spośród trzech dostępnych modeli współpracy:

W ramach usług abonamentowych/subskrypcyjnych – dostępne są wzorcowe pakiety, które następnie mogą być modyfikowane poprzez dodawanie kolejnych usług. Do podstawowych pakietów należą:

  • Mentzen+ – to pierwsza z szeregu usług subskrypcyjnych jaka była dostępna w sprzedaży. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. W ramach pakietów tej kategorii, usługobiorcy mają dostęp do szerokiego doradztwa podatkowego i towarzyszącego mu doradztwa prawnego, wzorów dokumentów, szkoleń/edukacji, konsultacji ze specjalistami i innych usług.
  • Mentzen+ IT – usługa skierowana do branży technologii informatycznych. Wybór pakietu tej kategorii ustalany jest automatycznie, w zależności od formy prawnej prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Wpływ na dostosowanie pakietu mają informacje o zatrudnieniu pracowników oraz rocznych obrotach.
  • Mentzen Prime – usługa pojawiła się w ofercie Grupy w kwietniu 2022 roku. Jest to subskrypcyjna usługa prowadzenia księgowości, połączona z doradztwem podatkowym. Wybór pakietu przez klienta uzależniony jest od kilku czynników, m.in. branży w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, formy prowadzenia księgowości oraz miesięcznej liczby rozliczanych dokumentów.

 

Dostępne są również inne pakiety, w tym Pakiet 2 zł (w ramach pakietów Mentzen+), którego celem jest przede wszystkim nawiązanie kontaktu z klientami, którzy mogą w przyszłości skorzystać z większych pakietów.

W ramach usług abonamentowych/kontraktowych, świadczonych na bazie odrębnie zawartych umów, a nie w ramach usług oferowanych do zakupu za pośrednictwem strony internetowej, realizowana jest obsługa księgowa, w szczególności dla klientów prowadzących biznes o większej skali niż klienci subskrypcyjni.

W ramach usług abonamentowych/kontraktowych, świadczonych na bazie odrębnie zawartych umów, a nie w ramach usług oferowanych do zakupu za pośrednictwem strony internetowej, realizowana jest obsługa księgowa, w szczególności dla klientów prowadzących biznes o większej skali niż klienci subskrypcyjni.

Strategia  rozwoju 

Grupa Mentzen S.A. zamierza dalej rozwijać się w obrębie obecnie prowadzonej działalności i poszerzać swoją ofertę o kolejne usługi z nastawieniem na usługi subskrypcyjne generujące powtarzalny przychód. Obok produktów Mentzen+, Mentzen+ IT oraz Mentzen Prime, Grupa zamierza rozbudowywać ofertę i świadczyć kolejne usługi wspierające rozwój działalności gospodarczych klientów.

 

Grupa nie wyklucza rozszerzenia swojej oferty usług o doradztwo biznesowe, marketingowe, pośrednictwo finansowe i pozyskiwanie dotacji. Dodatkowo, zaplanowane zostały działania rozbudowujące usługi o szkolenia i webinaria, które będą stanowić wartość dodaną do obecnej oferty.

Do głównych założeń rozwoju Grupy należą:

Zwiększenie udziału przychodów powtarzalnych poprzez nawiązywanie ścisłej i trwającej wiele lat relacji z klientami

Rozwój zespołu i zasobów tak, aby wygenerować zdolność do obsługi coraz większej liczby zarówno małych jak i dużych podmiotów

Kontynuowanie strategii szybkiego reagowania na zmiany w prawie podatkowym i dostosowanie do nich oferty uzupełnionej o nowe uniwersalne produkty

Dalszy rozwój oferty o usługi komplementarne, zapewniające synergię dla klienta.

Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZA
Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji
A
315.000
315.000
31,5%
23,6%
B
335.000
670.000
33,5%
50,2%
Pozostali
A
350.000
350.000
35,0%
26,2%
Suma
1.000.000
1.335.000
100%
100%

 Mentzen S.A. 

KRS 0001008036 
NIP 5273032556 

 

Amicus Business Park  
Grudziądzka 110-114/101  
87-100 Toruń 

 

Kontakt dla mediów: 
[email protected]