Miejsce przyszłych wielkich firm.

Grupa kapitałowa Mentzen

Informacje o  Grupie 

Grupa Kapitałowa Mentzen prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego oraz usług księgowych, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność Grupy polega na oferowaniu profesjonalnych usług doradczych (podatki-prawo-księgowość) w oparciu o model subskrypcyjny, elastyczny i przewidywalny dla klienta. 

Oferta  Publiczna 

Przejdź na stronę, na której udostępniono Memorandum Informacyjne w związku z ofertą publiczną sprzedaży od 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) do 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu prowadzonej przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji. Podmiotem pośredniczącym w Ofercie Publicznej jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje.

Memorandum Informacyjne zostało także opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu – firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej, pod adresem www.platforma.dminc.pl.

 

Struktura  Grupy 

Mentzen S.A. – jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej. 

Model  biznesowy 

Komplementarne usługi
dla małych i średnich przedsiębiorstw

(w 2023 roku)

60%

Doradztwo podatkowe

35%

Księgowość

5%

Usługi prawne

Wyniki  finansowe 

Źródła danych finansowych: JDG Sławomir Mentzen (2019 – listopad 2021 rok – niezbadane przez biegłego rewidenta), Kancelaria Mentzen S.K.A. (grudzień 2021 – 2022 rok – niezbadane przez biegłego rewidenta i styczeń – listopad 2023 rok – zbadane przez biegłego rewidenta), Kancelaria Mentzen sp. z o.o.  (grudzień 2023 r. – zbadane przez biegłego rewidenta)

Zwraca się uwagę, że historyczne wyniki finansowe nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do prognozowania wyników w przyszłości.

Strategia  rozwoju 

Grupa Mentzen S.A. zamierza dalej rozwijać się w obrębie obecnie prowadzonej działalności i poszerzać swoją ofertę o kolejne usługi z nastawieniem na usługi subskrypcyjne generujące powtarzalny przychód. Obok produktów Mentzen+, Mentzen+ IT oraz Mentzen Prime, Grupa zamierza rozbudowywać ofertę i świadczyć kolejne usługi wspierające rozwój działalności gospodarczych klientów.

 

Grupa nie wyklucza rozszerzenia swojej oferty usług o doradztwo biznesowe, marketingowe, pośrednictwo finansowe i pozyskiwanie dotacji. Dodatkowo, zaplanowane zostały działania rozbudowujące usługi o szkolenia i webinaria, które będą stanowić wartość dodaną do obecnej oferty.

Do głównych założeń rozwoju Grupy należą:

Zwiększenie udziału przychodów powtarzalnych poprzez nawiązywanie ścisłej i trwającej wiele lat relacji z klientami

Rozwój zespołu i zasobów tak, aby wygenerować zdolność do obsługi coraz większej liczby zarówno małych jak i dużych podmiotów

Kontynuowanie strategii szybkiego reagowania na zmiany w prawie podatkowym i dostosowanie do nich oferty uzupełnionej o nowe uniwersalne produkty

Dalszy rozwój oferty o usługi komplementarne, zapewniające synergię dla klienta.

Kreatywny  Zarząd  wyznaczający kierunki rozwoju

Sławomir  Mentzen 

Prezes Zarządu

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Obronił również licencjat z fizyki teoretycznej. W 2015 na UMK w Toruniu uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2017 uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Jest założycielem i pomysłodawcą dla działalności Grupy Kapitałowej Mentzen, od początku jej istnienia. Działalność w zakresie doradztwa podatkowego rozpoczął w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która ewoluowała i została wniesiona w formie aportu do spółki komandytowo – akcyjnej. Prowadzi aktywną działalność w social mediach. Od 2022 jest prezesem partii Nowa Nadzieja, a od 2023 współprzewodniczącym rady liderów federacyjnego ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. 

Marta  Stempniewska 

Wiceprezes Zarządu

Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2019 roku. Pełniła funkcję menedżera, a następnie dyrektora operacyjnego. Była odpowiedzialna za wdrożenie kluczowego produktu Kancelarii – subskrypcji Mentzen+, a także za marketing i media społecznościowe Kancelarii. Tworzyła i utrzymuje kulturę organizacyjną, nadzorując niemal wszystkie procesy i działy w firmie.   

Kamil  Wielewicki 

Wiceprezes Zarządu

Doradca podatkowy i radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ​ Z Kancelarią współpracuje od 2021 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, dobierając dla przedsiębiorców rozwiązania optymalne pod względem zarówno prawnym, jak i podatkowym. Ma doświadczenie w przekształceniach i łączeniach spółek, aportach przedsiębiorstw oraz w bieżącej obsłudze korporacyjnej. Zajmuje się także szkoleniem pracowników w zakresie optymalizacji podatkowej, prawa spółek oraz obsługą prawną spółek Grupy.​ 

Rada  Nadzorcza 

Joanna Ewa  Zawadzka 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz  Roszkowski 

Członek Rady Nadzorczej

Paulina  Lewandowska - Janusz 

Członek Rady Nadzorczej

 Aktualności 

Sławomir Mentzen rozkręca biznes. Jego kancelaria zarobiła ponad 21 mln zł

Kancelaria Mentzen sp z o.o. – wspierająca klientów w doradztwie podatkowym, prawnym i obsłudze księgowej – zwiększyła swoje przychody o 28 proc. r/r. Wzrost biznesu firmy opiera się m.in. na modelu subskrypcyjnym, który daje dostęp małym i średnim firmom do profesjonalnego doradztwa podatkowego i prawnego…

Kancelaria Mentzena chwali się wynikami. Przychody mocno w górę.

W 2023 roku Kancelaria Mentzen miała 21,5 mln zł przychodów – wynika z informacji, którą podał serwis strefainwestorow.pl. To rezultat o 28 procent lepszy niż rok wcześniej…

Do głównych założeń rozwoju Grupy należą:

Zwiększenie udziału przychodów powtarzalnych poprzez nawiązywanie ścisłej i trwającej wiele lat relacji z klientami

Rozwój zespołu i zasobów tak, aby wygenerować zdolność do obsługi coraz większej liczby zarówno małych jak i dużych podmiotów

Kontynuowanie strategii szybkiego reagowania na zmiany w prawie podatkowym i dostosowanie do nich oferty uzupełnionej o nowe uniwersalne produkty

Dalszy rozwój oferty o usługi komplementarne, zapewniające synergię dla klienta.

 Kontakt 

Mentzen S.A. 

KRS 0001008036 
NIP 5273032556 

 

Amicus Business Park  
Grudziądzka 110-114/101  
87-100 Toruń 

 

Kontakt dla mediów: 
[email protected]