Mentzen

Grupa kapitałowa Mentzen

Relacje inwestorskie

Miejsce przyszłych wielkich firm.

Menu

Wyniki  finansowe 

Przychody Grupy

Przychody subskrypcyjne Grupy w Q1 2024

Skrócone wyniki Grupy Kapitałowej – porównanie Q1 2023/Q1 2024

Wyniki  finansowe 

Przychody Grupy

Przychody subskrypcyjne Grupy w Q1 2024

Skrócone wyniki Grupy Kapitałowej – porównanie Q1 2023/Q1 2024

Wyniki  finansowe  roczne

W całym 2023 roku wygenerowany został zysk netto przekraczający 3 mln PLN*.
W okresie styczeń – luty 2024 roku wygenerowane zostały przychody rzędu 4,4 mln PLN, EBITDA 1,1 mln PLN i zysk netto 0,8 mln PLN.
W okresie styczeń – luty 2023 roku wygenerowane zostały przychody rzędu 3,5 mln PLN, EBITDA 0,8 mln PLN i zysk netto 0,5 mln PLN.

 Źródło danych finansowych: JDG Sławomir Mentzen (2019 – 11.2021 rok- niezbadane przez biegłego rewidenta), Kancelaria Mentzen S.K.A. (12.2021 – 2022 rok- niezbadane przez biegłego rewidenta i 1-11.2023 rok– zbadane
przez biegłego rewidenta), Kancelaria Mentzen sp. z o.o. (12.2023 r. – zbadane przez biegłego rewidenta)
* Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Kancelarii Mentzen sp. z o.o. za okres od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r. – Informacja Dodatkowa pkt V.4.
CAGR, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. compound annual growth rate) = (wartość końcowa w badanym okresie tj. przychód za 2023 rok / wartość początkowa w badanym okresie tj. przychód za 2019 rok) ^ [1/(rok
końcowy, tj. 2023 – rok początkowy, tj. 2019)] -1
EBITDA, zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji = wynik z działalności operacyjnej za dany rok obrotowy + amortyzacja za dany rok obrotowy
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Mentzen S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Mentzen S.A.. jest jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej.
Zapoznaj się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie www.corporate.mentzen.pl
oraz www.platforma.dminc.pl

 Mentzen S.A. 

KRS 0001008036 
NIP 5273032556 

 

Amicus Business Park  
Grudziądzka 110-114/101  
87-100 Toruń 

 

Kontakt dla mediów: 
[email protected]